HundEsset är H-märkt!


H-märkning är en officiell kvalitetsmärkning som utarbetats av Sveriges Hundföretagare tillsammans med deras yrkesråd. H-märket är till för att hjälpa hundägare att aktivt välja seriösa företagare, utbildade utövare med hög ansvarskänsla och yrkesstolthet.


För att en hundföretagare ska kunna bli H-märkt måste man uppfylla föreningens utbildningskriterier men även förbinda sig till att följa deras stadgar och etiska ställningstagande.


Det här innebär helt enkelt att du som hundägare ska kunna känna dig trygg när du väljer att träna för en H-märkt hundföretagare.

Läs gärna mer på Sveriges hundföretagares hemsida.